ลูกค้าของเรา

ด้วยคุณภาพของสินค้า และศักยภาพในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ทําให้ CTR ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท หน่วยงานและ องค์กรต่างๆ ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น
 
AUTOMOTIVE INDUSTRY
 • CH AUTOPARTS CO., LTD.
 • ISUZU MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
 • SUMMIT AUTO SEAT CO., LTD.
 • TAKAO EASTERN CO., LTD.
 • THAI AUTO TOOLS & DIE CO., LTD.
 • THAI MARUJUN CO., LTD.
 • THAI SUMMIT AUTO PARTS INDUSTRY CO., LTD.
 • THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD.
 • TOYOTA MOTORS (THAILAND) CO., LTD.
 • etc.

CNC MACHINE INDUSTRY & CNC MACHINING SHOP
 • ANCA MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
 • BANGKOK ENSHU MACHINERY CO., LTD.
 • OKAMOTO (THAI) CO., LTD.
 • SIAM MACHINERY & EQUIPMENT CO., LTD.
 • SODICK (THAILAND) CO., LTD.
 • TATEYAMA (THAILAND) CO., LTD.
 • THAISAKOL GROUP CO., LTD.
 • etc.

PRODUCTION LINE & CONSTRUCTION INDUSTRY
 • AZUMA ENGINEERING CO., LTD.
 • BEST METAL WORK CO., LTD.
 • HIKARI TECH (THAILAND) CO., LTD.
 • INTERFACE SOLUTIONS CO., LTD. 
 • METAL WORK INDUSTRY CO., LTD. 
 • NAKAMURA ENGINEERING CO., LTD.
 • NISSIN ELECTRIC CO., LTD.
 • SANKYU-THAI CO., LTD.
 • UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 • etc
 
OTHER INDUSTRY
 • DAIDO PDM (THAILAND) CO., LTD.
 • DIAMON BRAND CO., LTD.
 • HITACHI CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
 • INTERTOOL TECHNOLOGY CO., LTD.
 • MITSUBISHI ELECTRIC COMSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
 • RADICON CO., LTD.
 • SMART TRAFFIC CO., LTD.
 • TECHWAY CO., LTD.
 • THAI KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 • etc.

Powered by MakeWebEasy.com