ช่าง CNC
 • เพศ ชาย/หญิง            
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส. สาขา ทั่วไป/สายช่าง/ มีประสบการณ์
 • ชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ช่าง MC
 • เพศ ชาย/หญิง            
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส. สาขา ทั่วไป/สายช่าง/มีประสบการณ์
 • ชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ช่างเชื่อมโลหะ
 • เพศ ชาย/หญิง            
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส. สาขา ทั่วไป/สายช่าง/มีประสบการณ์
 • ชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ช่างประกอบ
 • เพศ ชาย/หญิง            
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส. สาขา ทั่วไป/สายช่าง/มีประสบการณ์
 • ชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
พนักงานทั่วไป
 • เพศ ชาย/หญิง            
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6, ปวช. , ปวส. สาขา ทั่วไป/สายช่าง/มีประสบการณ์
 • ชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

Powered by MakeWebEasy.com